Surfując po Internecie nietrudno zauważyć, że adresy internetowe mają różną formę. Szczególną uwagę przykuwają końcówki, takie jak .pl, .com, .org. Co oznaczają takie skróty? Dawniej rozszerzenia odnosiły się do konkretnego kraju: .pl – Polska, .com – USA, .uk – Wielka Brytania. Dziś układ ten jest nieco zaburzony, chociaż nadal funkcjonuje. Jest to dla nas informacja na jakim serwerze funkcjonuje dana domena. Dodatkowo niektóre końcówki adresów są uznawane za bardziej profesjonalne niż inne. Jest tak w przypadku adresów blogów a adresów płatnych domen.  Informacja ta jest szczególnie istotna przy weryfikacji treść danej domeny. Jeśli na przykład poszukujemy rzetelnych informacji, korzystajmy ze stron o rozszerzeniu .org (organisation) czy .edu (education). Niektóre specyficzne rodzaje serwisów mają własne, niezależne adresy, które nie są dostępne ogółowi internautów. Jest tak w przypadku stron rządowych, których adresy mają cząsteczkę .gov (government). W codziennym użytkowaniu nie odczuwamy jednak zasadniczej różnicy między poszczególnymi adresami. Warto je jednak rozróżniać, gdy poszukujemy danych o charakterze naukowym.