Na rynku światowym znajduje się wiele produktów, które mogą mieć zastosowanie w tworzeniu płyt wiórowych. Nie wszystkie jednak są na tyle mocne, aby późniejsze cięcie sklejki nie spowodowało uszkodzenia tego tworzywa. Wśród substancji dostępnych na rynku można znaleźć takie produkty typu klej, które gwarantują, że tworzywo nie zostanie naruszone w większym stopniu, na czym zależy z pewnością każdemu przedsiębiorstwu wytwórczemu. Są to kleje polimerowe tworzone z bardzo złożonych związków, powstałych w wyniku szeregu reakcji chemicznych. Do danych produktów często dodaje się pewne surowce, typu wosk czy żywica, w celu zapewnienia im pewnych pożądanych przez wytwórcę cech na przykład zwilżalności czy też mocniejszego wiązania pomiędzy elementami produktu. Przykładem substancji, która idealnie nadaje się na klejenie sklejek jest klej termotopliwy. Wiązanie elementów sklejki za jego pomocą jest możliwe tylko w wysokich temperaturach, kiedy to zmienia swoja postać z stanu stałego na płynny.