Multimedia czyli z łacińskiego medium+multum to media które stanowią złączenie kilku różniących się od siebie form przekazu, takich jak na przykład tekst, dźwięk, grafika, animacja czy też wideo. Mają na celu dostarczenie odbiorcom rozrywki lub informacji. Termin ,,multimedia” ma również inne zastosowania, na przykład w mediach elektronicznych służących do rejestrowania oraz odtwarzania treści multimedialnych. Multimedia posiadają cechy zarówno tradycyjnych technik mieszanych jak i sztuk pięknych, posiadają szeroki zakres. Obdarzone są szeroką interaktywnością dzięki połączeniu wielu form przekazu. Różniące się od siebie rodzaje techniczne i cyfrowe multimediów mogą służyć ku poprawie jakości odbioru. Jeśli zaś chodzi o rozrywkę czy też sztukę mogą przewyższyć efektownością nasze otoczenie. Multimedia rodzaju sieciowego są coraz to bardziej nastawione na informacje ściśle konkretne, co umożliwia użytkownikom przeprowadzanie korekty, poprawek i dopasowywanie programów do własnych potrzeb i oczekiwań. Istnieje wiele przykładów, zaczynając od stron internetowych o różnej tematyce i zawartości (galerie fotografii stworzone przez użytkowników sieci zawierające zarówno obrazy jak i treści tekstowe), do symulacji, której składowe (ilustracje, animacje czy też wydarzenia) z łatwością ulegają modyfikacji.