Powstanie multimediów jako terminu związanego z szeroko pojętą sztuką należy umiejscowić w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku. To właśnie w roku tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym piątym genialny artysta Andy Warhol użył multimediów do zaprezentowania swojej twórczości. Andy Warhol jako przedstawiciel pop-artu z upodobaniem stosował różnorodne techniki multimedialne. Na początku multimedia przeznaczone były dla wąskiego grona odbiorców. Z czasem nastąpiła jednak ich ekspansja i dzisiaj nikt praktycznie nie jest w stanie wyobrazić sobie jak można funkcjonować bez radia, telewizji, komputerów czy też telefonów komórkowych, a w szczególności smartfonów. Rozwój multimediów jest obecnie bardzo rozwinięty technologicznie dlatego też praktycznie codziennie jesteśmy zaskakiwani nowościami i ulepszeniami istniejących już urządzeń multimedialnych. Terminu multimedia Andy Warhol użył do określenia Explodic Plastic Inevitable. Jak wiadomo było to bardzo nowatorskie połączenie muzyki w stylistyce rockowej, kina oraz oświetlenia, które nie było jeszcze do tej pory prezentowane. yło to przedsięwzięcie iście nowatorskie i eksperymentalne. Krokiem milowym w rozwoju multimediów był pokaz slajdów zaprezentowany w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Slajdy te składały się z dźwięku, filmu i tekstu.