Współczesny świat pełen jest wielu nowych technologii. Jedną z nich są wszechobecne już multimedia, które służą do przekazywania różnego rodzaju informacji za pomocą różnych środków takich jak obraz, dźwięk, film. Specyfika multimediów polega na tym, że łączą one w sobie przynajmniej kilka form przekazu naraz.Świetnym przykładem jest tutaj telewizja, która przekazuje swoje treści za pomocą zarówno obrazu, jak i ruchu. Radio nie zaliczymy już na przykład do multimediów, a jedynie nie mediów. Nie korzysta ono bowiem w trakcie przekazywania informacji z wielu form przekazu. Posługuje się jedynie dźwiękiem jako środkiem przekazywania głoszonych przez siebie treści. Tym właśnie odróżniają się multimedia od tradycyjnych mediów, które obecne są już wielu lat. Multimedia zrodziły się stosunkowo niedawno . Do ich rozwoju przyczynił się bardzo szybki rozwój technologii informatycznych. Tradycyjne media są natomiast dużo starsze od multimediów. Ich początki datuje się na około IV – VI wiek naszej ery. Na tą datę przypada prawdopodobnie powstanie pierwszej prasy. Bez wątpienia jednak tradycyjne media przyczyniły się do rozwoju multimediów. Multimedia są bowiem kopia mediów. Tylko, że kopią dużo bardziej rozwinięta w porównaniu do oryginału, który miał jednak zdecydowanie mniejsze możliwości rozwoju.