Nauka i multimedia są od siebie wzajemnie zależne. To nauka bowiem umożliwiła powstanie multimediów. Obecnie jednak multimedia są powszechnie obecne na różnych etapach nauki. Wystarczy zajrzeć chociażby do przedszkoli, w których dzieciaki często oglądają różne filmy edukacyjne czy bajki. W szkole podstawowej nauczyciele również często sięgają po różne materiały filmowe. Wystarczy zajrzeć chociażby na lekcje biologii w dowolnej klasie. Filmy są często jedynym sposobem na pokazanie uczniom pewnych procesów czy zjawisk. Bardzo często multimedia wykorzystywane są do zobrazowania procesu fotosyntezy. Obecnie coraz więcej pojawia się także podręczników w wersjach multimedialnych. Są one świetnym rozwiązaniem dla dzieci dyslektycznych, które na ogół mają trudność z prawidłowym czytaniem. Podręcznik w wersji multimedialnej ma bowiem możliwość głosowego odtworzenia zapisanych w nim treści. Bardzo ułatwia to dzieciakom dyslektycznym przyswojenie obowiązującego ich materiału. Multimedia są także powszechnie wykorzystywane w szkolnictwie wyższym. Każdy prowadzący wykład chętnie korzysta z pomocy rzutnika multimedia. Dzięki jego użyciu może w łatwy sposób zaprezentować studentom w formie pisanej najważniejsze punkty swojego wystąpienia. Doskonale ułatwia to orientowanie się w treści prowadzonego wykładu i sprawia, że notowanie staje się prostsze.