Pamięć cyfrowa jest to układ elektroniczny bądź mechaniczny, który jest przeznaczony do przechowywania danych binarnych. Pod pojęciem danych binarnych rozumiemy dane, które są przesyłane lub zapisane w takiej postaci w jakiej są reprezentowane w systemie komputerowym. Dane binarne zajmują zdecydowanie mniej miejsca niż dane, które są zapisane w systemie alfanumerycznym. Dzięki takiemu zapisowi zyskujemy możliwość wydajniejszego przetwarzania tego rodzaju danych. Pamięć cyfrowa w głównej mierze jest skonstruowana na bazie nośnika danych. Do nośnika danych zaliczamy z kolei przedmiot fizyczny, który ma możliwość zapisywania i odczytywania informacji. Termin nośnik danych jest nieodłącznie związane z informatyką i komputerem. Rodzaj wykorzystanego nośnika danych wpływa w znacznej mierze na właściwości pamięci cyfrowej. To znaczy jej przeznaczenie i obszar w którym zostanie później wykorzystana. W obecnych czasach pamięć cyfrowa jest traktowana jako odrębna dyscyplina naukowa i techniczna, która występuje w ramach techniki cyfrowej. Głównym obszarem stosowania i używania pamięci cyfrowej są komputery i sprzęt komputerowy. Pamięć cyfrowa, która występuje w komputerach nosi nazwę pamięci komputerowej. Pamięć cyfrowa jest obecna w radioodbiornikach, telewizorach, zegarkach elektronicznych.