Multimedia większości z nas kojarzą się tylko i wyłącznie z rozrywką. Tymczasem okazuje się, że z powodzeniem można korzystać z dobrodziejstw jakie dają w różnych gałęziach przemysłu. Wykorzystanie multimediów w przemyśle przyczynia się do polepszenia procesu produkcji, często sprawia, że jest on zdecydowanie szybszy. Przyczynia się także do podniesienia jakości sprawowanej kontroli nad przebiegiem procesu produkcji. Coraz częściej obserwujemy w różnych gałęziach przemysłu coraz dalej idącą mechanizację i automatyzację. Automatyzacja jest możliwa między innymi dzięki właśnie dzięki rozwojowi multimediów. Powszechnie wykorzystuje się także możliwości multimediów do wykonywania różnego rodzaju wizualizacji przebiegu pewnych procesów zanim postanowi się je wdrożyć w realnym życiu. Często umożliwia to wyeliminowanie ewentualnych błędów zanim postanowi się wdrożyć daną technologię. Przyczynia się to do zmniejszenia kosztów. Nie używa się bowiem na przykład drogich części czy półproduktów zanim nie przetestuje się przebiegu określonego procesu. Multimedia w przemyśle pozwalają także zmniejszyć zatrudnienie a tym samym zmniejszyć koszty produkcji. Multimedia mogą być bowiem wykorzystywane do prowadzenia nadzoru pracowników wykonujących powierzoną im pracę. Odbywa się to chociażby przez montowanie kamer, które rejestrują pracę.