Przemysł rozrywkowy wiele zyskał na pojawieniu się zjawiska multimediów. Został znacznie ożywiony i urozmaicony, a ponadto zdobył większa falę zasięgu. Multimedia używane w przemyśle rozrywkowym (głównie wykorzystywane do filmów bazujących się na efektach specjalnych czy też animacji) zdobyły zadziwiająca popularność na całym świecie. Gry multimedialne są bardzo popularną rozrywką cieszącą nie tylko dzieci i młodzież ale również osoby dorosłe a nawet te w podeszłym wieku . Gry są zazwyczaj dostępne są na wszelkiego rodzaju CD-ROM-ach bądź online. Również niektóre gry wideo wykorzystują elementy multimedialne. Dostępne są również multimedialne oprogramowania, które pozwalają użytkownikom na aktywne uczestnictwo zamiast biernego odbioru informacji, nazywane są Interaktywnymi. W dziedzinie sztuki zaistniali również tak zwani ,,multimedialni” artyści, których umysły są w stanie połączyć odmienne techniki używając różnej natury mediów pozwalających na interakcje z publicznością. Jednym z bardziej wybitnych i znaczących w ówczesnym świecie artystów jest Peter Greenaway, łączy kino z operą i wieloma cyfrowymi mediami w idealną kompozycję. Można stwierdzić fakt, iż multimedia opanowały świat rozrywki w stopniu bardzo znacznym. Wiadome jest to, że ubarwiają, ulepszają oraz podwyższają standard rozrywki, która zajmuje ważne miejsce w życiu każdego człowieka.