Multimedia nierozerwalnie związane są z terminem rzeczywistości multimedialnej. Rzeczywistość wirtualna jest sztucznym odpowiednikiem realnej rzeczywistości. Aby stworzyć rzeczywistość multimedialną odpowiednio wykwalifikowany pracownik musi stworzyć przy użyciu różnych technik multimedialnych różnego rodzaju przedmioty, wydarzenia oraz przestrzeń, w której ulokowane są stworzone uprzednio wydarzenia i przedmioty. Współczesne multimedia powszechnie wykorzystywane są do tworzenia rzeczywistości multimedialnej. Rzeczywistość multimedialna tworzona jest zazwyczaj za pomocą takich rodzajów multimediów jak dźwięk oraz obraz. Rozwój multimediów zmierza jednak w kierunku tworzenia rzeczywistości wirtualnej, która oprócz dzięki o obrazu będzie operować także dotykiem oraz zapachem. Jest to jednak dużo bardziej zaawansowana technologia, która przypuszczalnie wymaga jeszcze bardzo długich lat pracy. Do tej pory przeprowadzano próby związane z tworzeniem rzeczywistości wirtualnej związanej z odczuwaniem dotyku. Próby te wypadły całkiem nieźle, jednak do pełnego sukcesu jeszcze bardzo wiele brakuje. Jeśli idzie o zapach to wszystko pozostaje na razie w sferze marzeń i planów projektantów rzeczywistości wirtualnej. Przypuszczalnie w ciągu najbliższych dziesięciu lat możemy spodziewać się rozwoju tej dziedziny multimediów.