Przemysł twórczy wykorzystuje w bardzo dużym stopniu multimedia. Cele do jakich można użyć technik multimedialnych grupują się w sztuce pięknej, rozrywce, sztuce tworzenia reklam czy też dziennikarstwie. Większość mediów do których zaliczamy tak tradycyjne środki masowego przekazu jak i nowe środki masowego przekazu do których zaliczamy głównie Internet są wykorzystywane przez grafików reklamowych wchodzą w skład szerokiego pojęcia multimedia. Niesamowite prezentacje, które są wykorzystywane w reklamie w celu przyciągnięcia uwagi odbiorców są stworzone za pomocą multimediów. Przemysłowy, biznesowy czy wewnątrz biurowy sposób komunikacji jest zwykle projektowany przez firmy creative services, które zajmują się nowoczesnymi multimedialnymi prezentacjami. Firmy tego typu wykorzystują dużo większe możliwości multimediów niż tylko tradycyjny pokaz slajdów. Ma to na celu sprzedaży pomysłów lub urozmaicenie szkoleń. Developerzy, którzy zajmują się reklamą w multimediach są również zatrudniani przy zarówno rządowych jak i niekomercyjnych projektach. Z kolei przez inżynierów projektantów multimedia są nie tylko wykorzystywane do projektowania technicznego lub motoryzacyjnego. Do najbardziej znanych typów multimediów wykorzystywanych w inżynierii zaliczamy CAD tj. Computer Aided Design.