Do niedawna szkoła kojarzyła się z twardymi ławkami, zieloną tablicą i wapienną, białą kredą, a także dużą ilością grubych podręczników. Dlatego też, było to miejsce uznawane ogólnie za nudne i mało ciekawe. Współcześnie, wraz z rozwojem nauki i techniki zmienił się obraz szkoły. Placówki oświatowe sięgnęły po najnowsze rozwiązania w dziedzinie elektroniki. Powszechnie wiadomo, że internet to okno na świat swoista skarbnica wiedzy i doskonałe źródło komunikacji, dlatego też znajduje szerokie zastosowanie właśnie w edukacji. Współczesna młodzież zafascynowana światem elektroniki, chętnie korzysta z tego rodzaju informacji. Łatwiej i chętniej uczniowie przyswajają sobie wiedzę przekazywaną z wykorzystaniem rozwiązań multimedialnych. Zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych są dla uczniów zawsze ciekawsze i interesujące. Należy tutaj zaznaczyć, że prezentacje te wykonują sami uczniowie. Po otrzymaniu tematu na taką prezentację, samodzielnie zbierają , opracowują i przetwarzają uzyskane informacje, wykorzystując przy tym wszelkie dostępne rozwiązania techniczne, czyli dźwięk, muzykę, zdjęcia, a nawet krótkie filmy . Warto podkreślić, że zaangażowanie młodzieży w tworzenie prezentacji multimedialnych przynosi wiele korzyści przede wszystkim dla samych uczniów, którzy mogą rozwijać własne pasje i zainteresowania, przy jednoczesnym pozyskiwaniu wiedzy.