Wiele jest zawodów, które wymagają natychmiastowych analiz czy obliczeń. Trzeba jednak przyznać, że nawet najbardziej prymitywny komputer wykona obliczenia lepiej od człowieka. Stąd też tendencja do zastępowania kalkulatora, kartki i ołówka przez komputery przenośne. W porównaniu z obliczeniami dokonywanymi przez ludzi, znacznie rzadziej wyniki okazują się błędne, cała zaś operacja przeliczania jest sprawniejsza i trwa dużo krócej, co jest atutem nie do pominięcia. Czy komputery przenośne można wobec tego uznać jeszcze za atrybut prestiżowy? Wydaje się, że nie, albo przynajmniej nie w każdej sytuacji.

Są raczej równouprawnionym sprzętem niezbędnym do wykonywania pracy- jak klucz do rur w pracy hydraulika. Warto jednak zauważyć, że także poszczególne komputery przenośne w sposób znaczny różnią się pomiędzy sobą, a więc można stąd wysnuć wniosek, że nie wszystkie sprawdzą się jednakowo dobrze w każdych warunkach. Patrząc w ten sposób rzeczywiście trudno odmówić pewnego prestiżu osobie, która posługuje się odpowiednio do zadań dobranym komputerem przenośnym, jednak właściwym byłoby uznanie, że właśnie  ten sposób wygląda realizacja coraz większej ilości zadań.