Multimedia są wykorzystywane przez przemysł twórczy w różnorakich celach. Znajdują swe zastosowania w wielu różnych od siebie dziedzinach takich jak na przykład sztuki piękne, sztuka tworzenia reklamy, media, dziennikarstwo, rozrywka czy obsługa oprogramowania stworzonego dla któregokolwiek z wyżej wymienionych postaci przemysłu. Wiele z mediów elektronicznych wykorzystywanych przez grafików komputerowych to multimedia. Przykuwające wzrok prezentacje posiadające duże walory estetyczne tworzone są dla reklamy przede wszystkim w celu przyciągnięcia uwagi odbiorców, a co za tym idzie pozyskanie większej ilości klientów. Fascynujące, ekstremalnie wymuskane prezentacje danego produktu nie tylko intrygują lecz i również zachęcają. Charakter przemysłowy, biznesowy czy też wewnątrz biurowy komunikacyjny multimediów jest zwykle projektowany przez firmy określane mianem ‘creative services’, które zajmują się nowoczesnymi multimedialnymi prezentacjami które wykorzystującymi dużo więcej niż tradycyjne pokazy slajdów w celu większej sprzedaży pomysłów lub urozmaicenia i ożywienia szkoleń. Developerzy którzy zajmują się reklamą w multimediach są również zatrudniani przy rządowych czy niekomercyjnych projektach. Reklama ma niemalże mistyczny wpływ na ludzi, im bardziej ciekawa, pomysłowa, estetyczna tym lepsza. Producenci doskonale zdają sobie sprawę z jej siły. Czasem przywiązują więc większą uwagę reklamom niźli samemu produktowi, co nie jest dobre dla konsumenta.