Medycyna jest gałęzią nauki i działalności człowieka, która w dużym stopniu czerpie z powstających nowinek technicznych. Medycyna odwołuje się także do osiągnięć, które zostały wypracowane przez multimedia. Takim prozaicznym wpływem multimediów na medycynę jest ciągle rosnąca świadomość społeczna pewnych chorób, która wzrosła gwałtownie wraz z rozwojem multimediów. Ludzie oglądają różne programy poświęcone tematyce medycznej, trafiają na liczne profilaktyczne kampanie prowadzone przez ministerstwo zdrowia. Wszystko to sprawia, że częściej zwracają uwagę na swój stan zdrowia i występujące u nich objawy. Medycyna korzysta także z multimediów w innym zakresie. Wystarczy wskazać chociażby techniki neuroobrazowania mózgu, które w znaczący sposób wpłynęły na rozwój neurologii i neurochirurgii. Tomograf komputerowy czy rezonans magnetyczny są urządzeniami, które znacznie poprawiły jakość procesu diagnozowania wielu chorób. Umożliwiły obejrzenie tych miejsc ciała, w przypadku których było to dotychczas niemożliwe. Trzeba jednocześnie podkreślić, że to właśnie dzięki multimediom możliwe jest takie szybkie i nieinwazyjne diagnozowanie często chorób, które stanowią bezpośrednie zagrożenie życia osób badanych. Gdyby nie rozwój multimediów wiele osób nie miałoby szansy dożyc choćby zdiagnozowania choroby, a co mówić o jej wyleczeniu.