Technika mikroprocesorowa bardzo często jest określana jako technika sygnału i techniką cyfrową. Podstawowym elementem mającym wpływ na funkcjonowanie i działanie urządzeń multimedialnych ma mikroprocesor. Mikroprocesor jak wiadomo jest to układ cyfrowy, który ma postać pojedynczego układu scalonego. Układ ten z uwagi na wielki stopień integracji ma możliwość wykonywania operacji cyfrowych. Operacje cyfrowe powstają według określonego ciągu instrukcji. Układ scalony z pojedynczym półprzewodnikiem posiada funkcję centralnej jednostki obliczeniowej. To właśnie wynalezienie mikroprocesora pozwoliło i wpłynęło na powstanie i dalszy rozwój mikrokomputerów. Działo się to w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Od tego czasu to jest od połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia obserwuje się znaczny rozwój i ewolucję mikroprocesorów. Z biegiem czasu mikroprocesory zaczęły zastępować produkowane do tej pory centralne jednostki obliczeniowe tak zwane CPU. Ewolucja mikroprocesora była możliwa dzięki wzrostowi wydajności jaka miała miejsce na przestrzeni tych wszystkich lat, kiedy to mikroprocesory były produkowane. Każdy mikroprocesor składa się z kilku bloków. Do komunikacji mikroprocesora ze światem zewnętrznym wymagane są szyny danych i szyny adresowe. Kierunki rozwoju mikroprocesorów są różnorodne i trudne do przewidzenia w niedalekiej przyszłości.