Do najpopularniejszych miejsc w których można spotkać się z użytkowaniem tablic multimedialnych są placówki oświatowe oraz firmy przeprowadzające szkolenia.Jednak obserwujemy tendencję w której nie tylko szkoły i firmy szkoleniowe korzystają z tablic multimedialnych, ale także administracja publiczna i przedsiębiorstwa prywatne. Tablice multimedialne są takimi urządzeniami, które działają w sposób zintegrowany z komputerem i projektorem multimedialnym. Projektor multimedialny pełni zazwyczaj rolę ekranu na którym wyświetlane są dane treści. Zazwyczaj ekran obsługuje się za pomocą dotyku lub specjalnego pióra. Dzięki temu zyskujemy możliwość prezentowania wszelkiego rodzaju prezentacji, wykresów czy innych rysunków. Tablica interaktywna zezwala nam na przeprowadzanie szkoleń, prezentacji czy też innych lekcji w sposób niezwykle ciekawy i interesujący. Obecnie tablice interaktywne wykorzystywane są w głównej mierze przez sektor edukacyjny. Jest to spowodowane faktem, że to właśnie tablice interaktywne w większości przypadków zastępują tradycyjne tablice na której nauczyciel robił notatki i przedstawiał dane za pomocą kredy. Używając tablic interaktywnych nie tylko nauczyciele, ale także uczniowie ssą bardzo zmobilizowani do lepszej i efektywniejszej pracy. Dzięki temu uzyskują dużo lepsze wyniki w nauce.