Zgodnie z założeniami prezentacje multimedialne w dużo skuteczniejszy sposób docierają do odbiorców niż przekaz tylko słowny. W prezentacji multimedialnej mamy do czynienia z ruchem, dźwiękiem i obrazem. Jest to dużo bardziej skuteczny sposób na efektywne dotarcie do odbiorcy naszego przekazu. Możemy tutaj zaobserwować pewne podobieństwo z filmem reklamowym, który działa na bardzo podobnych zasadach jak prezentacja multimedialna. Dziedzina prezentacji multimedialnych należy do tych dziedzin, które w obecnych czasach rozwijają się w bardzo dynamiczny sposób i tylko ramy wyobraźni są w stanie powstrzymać nas od zbudowania dowolnej prezentacji. Tworząc prezentacje multimedialne możemy zademonstrować dany produkt w trójwymiarze, a makiety, które chcemy przedstawić mogą stwarzać wrażenie bardzo realistyczne. Z kolei efekty dźwiękowe towarzyszące danej prezentacji multimedialnej są w stanie wprawić odbiorcę danej prezentacji w stan, w którym chce on działać. Efekty, które możemy dołączyć do naszej prezentacji multimedialnej mogą spowodować, że nasz odbiorca będzie ożywiony, a jego wyobraźnia spowoduje, że będzie on przejawiał chęci do skuteczniejszego działania. Decydując się na odejście od standardowych zastosowań prezentacji multimedialnych stwarzamy sobie możliwości tworzenia prezentacji nieliniowych.