Multimedia są tą dziedziną wiedzy, która rozwija się niezwykle intensywnie. Niemalże z dnia na dzień docierają do nas informacje, które świadczą o powstaniu coraz to nowszych technologii multimedialnych. Przyczyn, dla których multimedia rozwijają się tak intensywnie jest wiele. Jedną z przyczyn jest to, że rzeczywistość która każdy z nas postrzega jest wybitnie multimedialna. Chodzi o to, że w całym naszym życiu funkcjonujemy przy użyciu różnych kanałów komunikacji. Posługujemy się więc zarówno obrazem nieruchomym jak i ruchowym oraz różnymi rodzajami dźwięku. Informacje, które odbieramy docierają do nas także dzięki takim zmysłom jak smak, zapach oraz dotyk. Rozwój multimediów ma więc na celu jak najlepsze odwzorowanie tej rzeczywistości, w której przyszło nam żyć. Do rozwoju multimediów niewątpliwie przyczynił się także szybki rozwój technologii informatycznej. Nie byłby bowiem możliwy rozwój multimediów bez komputerów i pracy informatyków, którzy to przyczyniają się do coraz lepszych multimediów. Rozwój multimediów stał się także możliwy dzięki coraz lepszym systemom, w których zapisywane są różne dane. Informatycy coraz szybciej i w coraz krótszej postaci potrafią zapisać bardzo rozbudowane pliki. Bardzo ważna dla rozwoju multimediów jest także coraz wyższa prędkość z jaką mogą pracować nasze komputery.